Informatie over uw assessment

Een assessment is voor de meeste kandidaten een inspannende ervaring. U wilt immers de hele dag scherp blijven om u optimaal te presenteren. Wellicht vindt u het extra spannend dat er steeds iemand naar u kijkt. Zorg dus dat u fit en uitgerust naar het assessment toe komt. Is uw conditie zodanig dat u niet naar uw werk zou gaan, dan vragen wij u contact met ons op te nemen.

Ongeacht het doel van het assessment (selectie, ontwikkeling of loopbaanvraagstuk) wil de psycholoog niet alleen uw aandachtspunten, maar vooral uw sterke kwaliteiten in kaart kunnen brengen. Daarvoor is het belangrijk dat u zich op uw gemak voelt en voldoende uzelf kunt zijn. Is dat niet het geval, dan raden wij u aan om dit te melden aan de psycholoog. Hij of zij kan samen met u kijken wat u hierin belemmert.

De assessmentdag

Op de reguliere assessmentdag maakt u een aantal verstandelijke capaciteitentests, extra persoonlijkheidsvragenlijsten, neemt u deel aan een simulatieopdracht, maakt u een plan of presentatie en heeft u 2 gesprekken met de psycholoog. Het eerste gesprek, meestal aan het begin van de dag, is bedoeld als een persoonlijke kennismaking. Daarnaast wordt ingegaan op uw cv, motivatie en relevante competenties. In het tweede gesprek, aan het einde van de dag, worden de resultaten op alle onderdelen van het assessment teruggekoppeld, aanvullende vragen gesteld en een voorlopige indicatie van onze bevindingen gegeven.

Het rapport

Het definitieve advies in het rapport wordt gebaseerd op het geheel van de observaties, gegevens en persoonlijke indrukken die wij op de assessmentdag verzamelen. Normaalgesproken ontvangt u het rapport binnen een werkweek per email. Mocht u aanpassingen of nuances aan willen brengen (denk aan biografische informatie of woordkeuze), dan kunt u contact opnemen met de psycholoog. Deze zal uw opmerkingen op waarde schatten en daar zoveel mogelijk rekening mee houden. Als u zich niet met het rapport kunt verenigen, dan kunt u met de psycholoog overeenkomen dat er geen advies aan de opdrachtgever wordt uitgebracht. Pas na uw toestemming sturen wij uw rapport naar de opdrachtgever.

Psycholoog NIP

Al onze psychologen zijn lid van het NIP (Nederlandse Instituut voor Psychologen) en houden zich aan de beroepsethische code. Klik op de link voor de volledige beroepscode.

Tips voor het assessment

  • Op de volgende sites kunt u oefenen met persoonlijkheidsvragenlijsten en verstandelijke capaciteitentests: www.intermediair.nl; www.123test.nl; www.fibonicci.com.
  • Uw zelfinzicht en reflectievermogen zijn belangrijke aspecten tijdens het assessment. Zowel in de persoonlijkheidsvragenlijsten, als in de interviews en simulatieopdrachten wordt er beroep op gedaan. Probeer van tevoren na te gaan hoe u uzelf ziet op het werk en in relatie tot anderen, wat uw sterke en minder sterke punten zijn, op welke punten u zich graag zou ontwikkelen. Vraag anderen, bijvoorbeeld familie of vrienden, om feedback.
  • Tijdens de interviews zal de psycholoog regelmatig vragen om voorbeelden van een bepaald gedrag. Hier is het belangrijk dat u heldere, concrete voorbeelden aan kunt geven. Een goede oefening is om een aantal situaties uit uw werkverleden voor de geest te halen en deze voor uzelf zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven. Wat was de aanleiding, wie was daarbij betrokken, hoe is het precies gegaan etc.?

Heeft u vragen over de assessmentdag die op onze website niet worden beantwoord, neem dan contact met ons op.

Assessment center

Onze assessments vinden plaats op de volgende locatie:
roomVerlenge Poolseweg 16
            4818 CL Breda
  06 - 5131 7340