360 graden feedback

Dit instrument wordt regelmatig ingezet in individuele begeleidingstrajecten, maar is ook zeer bruikbaar om het zelfinzicht van deelnemers/medewerkers te vergroten. En om gerichte input te krijgen voor verdere ontwikkeling. De nadruk ligt daarbij niet alleen op wat kan beter, maar zeker ook op wat doet iemand al goed (en mag hij/zij meer of vaker doen).

Dit instrument wordt gebruikt als input voor persoonlijke ontwikkeling, maar ook als meetinstrument om een nul- en éénmeting te doen (effectmeting).

Werkwijze

Bij persoonlijke ontwikkeling worden meestal ongeveer vijf relevante competenties gekozen waar de deelnemer feedback op verlangd. Tevens worden er (maximaal) acht respondenten gezocht die eerlijke en kritische feedback kunnen en willen geven. Via een online feedback instrument worden zowel de meningen/beoordelingen van de deelnemer als de feedbackgever op competentieniveau vergaard. Diepgaandere analyse is mogelijk om dat per competentie zes deelfacetten onderzocht worden.

Afhankelijk van de gekozen werkwijze worden de resultaten besproken met de deelnemer. Die vervolgens instructie krijgt om gerichte tips en tops op te halen bij de respondenten.

In een volgende sessie wordt de deelnemer gevraagd en persoonlijk plan op te stellen aan de hand van de tips en de tops, en dit plan te vertalen naar concrete stappen. Wat ga ik voortaan anders of meer doen.

Sample title